آخرین اخبار
آرشیو
جلسه شوراي اخلاق پزشکي دانشگاه مورخ 98.11.27
1398/11/29
جلسه شوراي اخلاق پزشکي دانشگاه مورخ 98.11.27
بيست و دومين جلسه (آخرين جلسه سال جاري) شوراي اخلاق پزشکي دانشگاه روز يکشنبه مورخ 98/11/27 از ساعت 11 الي 12/30 با حضور رياست محترم دانشگاه و اکثريت اعضاي حقيقي و حقوقي در ستاد مرکزي طبقه 6 سالن شوراي دفتر رياست برگزار گرديد.
Template settings