دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 42 | تعداد کل بازدید های مطالب: 9,904 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ -

کارگاه اخلاق سازمانی دانشکده بهداشت مورخ 97/10/24

کارگاه اخلاق سازمانی مورخ 97/10/24 از ساعت 10 الی 12  با حضور استاد گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه خانم دکتر فروزنده در دانشکده بهداشت برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ -

کارگاه اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 97/10/17

کارگاه اخلاق در پژوهش مورخ 97/10/17 از ساعت 9 الی 12  با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ -

کارگاه اخلاق حرفه ای مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی مورخ 97/10/12

کارگاه اخلاق حرفه ای مورخ 97/10/12 از ساعت 9 الی 10  با حضور استاد گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه در مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ -

کارگاه اخلاق در پژوهش گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی مورخ 97/10/9

کارگاه اخلاق در پژوهش مورخ 97/10/9 از ساعت 9 الی 12  با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی در گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷ -

CPC اخلاق پزشکی مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی مورخ 97/10/3

جلسه CPC اخلاق پزشکی  مورخ 97/10/3  از ساعت 8 الی 9 در مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ -

کارگاه اخلاق در پژوهش گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی مورخ 97.9.14

کارگاه اخلاق در پژوهش مورخ 97/9/14 از ساعت 13 الی 16 با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی در گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ -

کارگاه اخلاق در پژوهش دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه 97.9.13

کارگاه اخلاق در پژوهش مورخ 97/9/13 از ساعت 15 الی 18  با هماهنگی دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه با حضور اساتید گروه اخلاق پزشکی دانشگاه برگزار گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ -

کارگاه اخلاق در پژوهش مرکز مطالعات معاونت آموزشی دانشگاه EDC مورخ 97/9/11

کارگاه اخلاق در پژوهش مورخ 97/9/11 از ساعت 8/15 الی 12 با هماهنگی مرکز مطالعات معاونت آموزشی دانشگاه (EDC) با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ -

کارگاه اخلاق در پژوهش گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی مورخ 97.9.7

کارگاه اخلاق در پژوهش مورخ 97/9/7 از ساعت 13 الی 16 با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی در گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

اولین جلسه CPC اخلاق پزشکی مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی مورخ 97/9/6

اولین جلسه CPC اخلاق پزشکی در سال جاری مورخ 97/9/6  از ساعت 8/15 الی 9/15 در مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی برگزار گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ -

جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه مورخ 97.8.27

هفدهمین جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه (سومین جلسه سال 97)  در روز یکشنبه مورخ 97/8/27 از ساعت 14 الی 16  با حضور اعضاء حقیقی و حقوقی شورای اخلاق پزشکی دانشگاه برگزار گردید .

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ -

جلسه گروه اخلاق علوم پزشکی مورخ 97.8.21

بیست و هشتمین جلسه گروه اخلاق علوم پزشکی با حضور اکثریت اعضاء در روز دوشنبه مورخ 97/8/21 از ساعت 12/30 الی 14/30 برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ -

راهنمای پوشش و رفتار حرفه ای فراگیران در دانشگاه علوم پزشکی ایران

img_yw_news
چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ -

کارگاه اخلاق حرفه ای مرکز آموزشی درمانی شهیدمطهری مورخ 97/7/29

کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای روز یکشنبه مورخ 97/7/29 از ساعت 8 الی 13  با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ -

کارگاه اخلاق حرفه ای مرکز آموزشی درمانی شهیدمطهری مورخ 97/7/29

برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای مرکز آموزشی درمانی شهیدمطهری مورخ 97/7/29

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ -

اولین جلسه کمیته اخلاق در آموزش علوم پزشکی دانشگاه مورخ 97.7.9

اولین جلسه کمیته اخلاق علوم پزشکی دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه و اکثریت اعضا روز دوشنبه مورخ 97.7.9 تشکیل گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ -

کارگاه اخلاق در پژوهش گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مورخ 97/7/7

کارگاه اخلاق در پژوهش روز شنبه مورخ 97/7/7 از ساعت 9 الی 12  با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه در گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی برگزار شد.  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ -

جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه مورخ 97.6.20

شانزدهمین جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه (دومین جلسه سال 97)  در روز سه شنبه مورخ 97/6/20 از ساعت 8/30 الی 10  با حضور اعضاء حقیقی و حقوقی شورای اخلاق پزشکی دانشگاه برگزار گردید .

img_yw_news
سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷ -

برگزاری سمینار طب تسکینی از منظر اخلاق پزشکی مورخ 97/6/5

سمینار علمی یکروزه با عنوان «طب تسکینی از منظر اخلاق پزشکی» مورخ 5 شهریورماه با همکاری شورای اخلاق پزشکی، گروه اخلاق پزشکی و کانون بسیج جامعه پزشکی در مرکز همایش های رازی برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ -

سمینار طب تسکینی از منظر اخلاق پزشکی

اطلاعیه جهت ثبت نام سمینار یکروزه علمی با عنوان «طب تسکینی از منظر اخلاق پزشکی» مورخ 97/6/5

img_yw_news
شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ -

سمینار "طب تسکینی از منظر اخلاق پزشکی"

img_yw_news
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ -

کارگاه اخلاق در پژوهش مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سرگردن مورخ 97/5/24

کارگاه اخلاق در پژوهش روز چهارشنبه مورخ 97/5/24 از ساعت 7/30 الی 8/30  با حضور اساتید گروه اخلاق پزشکی دانشگاه در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سرگردن برگزار شد./

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ -

کارگاه اخلاق در پژوهش مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سرگردن مورخ 97/5/22

کارگاه اخلاق در پژوهش روز دوشنبه مورخ 97/5/22 از ساعت 7/30 الی 9  با حضور اساتید گروه اخلاق پزشکی دانشگاه در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سرگردن برگزار شد./

img_yw_news
سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ -

جلسه گروه اخلاق پزشکی دانشکده مورخ 97/5/7

بیست و هفتمین جلسه گروه اخلاق پزشکی با حضور اکثریت اعضاء در روز یکشنبه مورخ 97/5/7 در دفتر گروه اخلاق پزشکی برگزار شد . 

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ -

راند اخلاق بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مورخ 97/4/31

راند اخلاق بالینی روز یکشنبه مورخ 97/4/31 از ساعت 8 الی 9 صبح با حضور اتند مسئول و معاون آموزشی مرکز جناب آقای دکتر ثبوتی و اعضای گروه اخلاق پزشکی دانشگاه در سالن کنفرانس مرکز تشکیل گردید.  

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1