دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

منشور اخلاق سازمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۴ | 
منشور اخلاق سازمانی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ضمن بهره گیری از تعالیم الهی و شرع مقدس اسلام در سرلوحه قرار دادن ارزشها و اصول اخلاقی و رفتار حرفه ای در جهت حفظ و ارتقای سلامت جامعه تلاش نموده و خود را در سطوح سازمانی و کارکنان ملزم به رعایت مفاد مندرج در منشور اخلاق سازمانی می داند.
 1. کارکنان دانشگاه جهت تحقق آرمان های انسانی و سازمانی، خود را متعهد، بلکه مفتخر به خدمت صادقانه به مردم دانسته و برکرامت انسانی آنان ارج  نهاده و ایمان دارند که رضایت خالق وابسته به رضایت مخلوق است و جلب رضایت الهی و عمل در چارچوب مقررات و قوانین را از وظایف شرعی و اصلی خود می دانند.
 2. کارکنان دانشگاه همواره راز دار بوده و ضمن پرهیز از افشای اطلاعات محرمانه و شخصی، از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند خودداری خواهند نمود.
 3. کارکنان دانشگاه متعهد می شوند که همواره در جهت تقویت ارزشهای اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط کار کوشا بوده و از مظاهر فساد اداری خودداری نمایند.
 4. کارکنان دانشگاه دسترسی برابر به خدمات را با رعایت عدالت اجتماعی حق همه افراد جامعه می دانند.
 5.  انجام وظایف محوله براساس اصل مشارکت، حفظ حرمت سازمانی و عدم سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و رعایت سلسله مراتب به هنگام برخورد با مراجعین مورد توجه خاص کارکنان دانشگاه قرار دارد.
 6. کارکنان دانشگاه وظیفه خود می دانند در جهت ایجاد سلامت معنوی با ارائه خدمات متناسب با شئونات جامعه اسلامی تلاش نمایند.
 7. کارکنان دانشگاه موظف به اجرای صحیح قوانین و سیاست های کلان دانشگاه می باشند.
 8. از آنجائیکه رسالت اصلی دانشگاه تلاش در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه و گسترش فرهنگ آموزش و پژوهش در همه ابعاد می باشد، از این رو کارکنان دانشگاه، همواره در صدد هستند ارائه خدمات بهداشتی مناسب، درمان صحیح و به موقع بیماران، ترویج فرهنگ آموزش، پژوهش، بهسازی و بازآموزی نیروی انسانی از طریق مشارکت فعال و آموزش مستمر را وظیفه ذاتی خویش بدانند.
 9. کارکنان دانشگاه متعهد هستند روحیه کار جمعی را در جهت تسریع امور ارباب رجوع تقویت نموده و ضمن راهنمائی درست مراجعین، اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
 10. کارکنان دانشگاه موظف هستند در جهت حفظ اموال و امکانات دانشگاه به عنوان امانت جامعه و جلوگیری از سوء استفاده از آنها تلاش نمایند.
 11. کارکنان دانشگاه موظف هستند با محور قرار دادن ارتقای مستمر کیفیت خدمات فوق تخصصی و تخصصی، نیازهای در حال تغییر جامعه پزشکی را شناسائی نموده و برای تحقق اهداف دانشگاه در راه رسیدن به دورنمائی بهتر تلاش نمایند.
 12. کارکنان دانشگاه خود را متعهد می دانند ضمن رعایت صداقت، امانت و مسئولیت پذیری، اقدامات و رفتار شایسته همکاران را مورد تشویق قرار دهند.
 

دفعات مشاهده: 271 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر