دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

به گزارش گروه اخلاق علوم پزشکی کارگاه اخلاق در پژوهش گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی مورخ 97.9.14

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۷ | 
کارگاه اخلاق در پژوهش در راستای توانمندسازی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و Ph.D گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی تشکیل گردید.
 
این کارگاه با هماهنگی سرکار خانم دکتر طباطبایی عضو محترم هیئت علمی گروه روز چهارشنبه مورخ 97/9/14 از ساعت 13 الی 16  با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه (خانم دکتر بهمنی، خانم دکتر فروزنده و خانم دکتر هاشمی) به عنوان سخنران در سالن کنفرانس گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی برگزار شد./

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش گروه اخلاق علوم پزشکی کارگاه اخلاق در پژوهش دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه 97.9.13

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۴ | 
کارگاه اخلاق در پژوهش در راستای توانمندسازی دانشجویان رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه با هماهنگی دبیرخانه استعدادهای درخشان تشکیل گردید.
این کارگاه با هماهنگی دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه روز سه شنبه مورخ 97/9/13 از ساعت 15 الی 18  با حضور اساتید گروه اخلاق پزشکی دانشگاه (خانم دکتر فروزنده و خانم دکتر بهمنی) به عنوان سخنران در سایت کامپیوتر (زیرزمین) دانشکده پزشکی برگزار شد./
 

دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش گروه اخلاق علوم پزشکی کارگاه اخلاق در پژوهش مرکز مطالعات معاونت آموزشی دانشگاه EDC مورخ 97/9/11

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۲ | 
کارگاه اخلاق در پژوهش مورخ 97/9/11 در راستای توانمندسازی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه با هماهنگی مرکز مطالعات معاونت آموزشی دانشگاه (EDC) تشکیل گردید.
 
این کارگاه با هماهنگی EDC دانشگاه روز یکشنبه مورخ 97/9/11 از ساعت 8/15 الی 12  با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه (خانم دکتر بهمنی، آقای دکتر رجب نژاد، خانم دکتر فروزنده و خانم دکتر هاشمی) به عنوان سخنران در سایت کامپیوتر (زیرزمین) دانشکده پزشکی برگزار شد.


دفعات مشاهده: 40 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش گروه اخلاق علوم پزشکی کارگاه اخلاق در پژوهش گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی مورخ 97.9.7

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۰ | 
کارگاه اخلاق در پژوهش در راستای توانمندسازی اعضای محترم هیئت علمی گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی برگزار گردید.
 
این کارگاه با هماهنگی سرکار خانم دکتر طباطبایی روز چهارشنبه مورخ 97/9/7 از ساعت 13 الی 16  با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه (آقای دکتر خلج زاده، خانم دکتر فروزنده، خانم دکتر متولیان و خانم دکتر هاشمی) به عنوان سخنران در سالن کنفرانس گروه انگل شناسی  دانشکده پزشکی برگزار شد./

دفعات مشاهده: 35 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش گروه اخلاق علوم پزشکی اولین جلسه CPC اخلاق پزشکی مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی مورخ 97/9/6

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۶ | 
اولین جلسه CPC اخلاق پزشکی در سال جاری در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراگیران در مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی برگزار گردید.
این جلسه با هماهنگی دبیر محترم کمیته اخلاق بالینی مرکز سرکار خانم دکتر نیک صولت روز سه شنبه مورخ 97/9/6 از ساعت 8/15 الی 9/15 با حضور اعضای هیئت علمی مرکز، دستیاران، کارورزان، کارآموزان و اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه (آقای دکتر خلج زاده، خانم دکتر فروزنده و خانم دکتر منتظری) در سالن اجتماعات مرکز برگزار شد.
ابتدا مشاور بالینی مرکز سرکار خانم دکتر شکری کیس اخلاقی مورد نظر و چالش های مربوطه را مطرح نمودند. سپس جناب آقای دکتر خلج زاده به عنوان مشاور اخلاقی به بحث و بررسی کیس و ارائه راهکار پرداختند.


 

دفعات مشاهده: 38 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر