دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

به گزارش گروه اخلاق پزشکی دانشکده راند اخلاق بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مورخ 97/4/31

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳۱ | 
راند اخلاق بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری در روز یکشنبه مورخ 97/4/31 از ساعت 8 الی 9 صبح با حضور اتند مسئول و معاون محترم آموزشی مرکز جناب آقای دکتر ثبوتی، مدیر محترم مرکز جناب آقای دکتر کریمی، اعضای هیئت علمی، اعضای گروه اخلاق پزشکی دانشگاه و دانشجویان در سالن کنفرانس مرکز تشکیل گردید.
در این جلسه دو نفر از بیماران داوطلب مرکز مربوطه در جلسه حضور داشتند که پرسش و پاسخ از طرف حضار و بیماران انجام شد، سپس توسط اساتید گروه اخلاق پزشکی دانشگاه آقای دکتر اشرفی، خانم دکتر بهمنی، خانم دکتر فروزنده، خانم دکتر متولیان و خانم دکتر منتظری دو Case مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چالش های اخلاقی مربوطه تحلیل گردید.
در ادامه به نکات اخلاقی Case های مورد نظر پاسخ داده شد.


 

دفعات مشاهده: 7 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش گروه اخلاق پزشکی دانشکده راند اخلاق بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مورخ 97/4/31

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۷ | 
اطلاعیه

مرکزآموزشی درمانی شهید مطهری

موضوع: راند بالینی اخلاق حرفه ای

گرداننده: مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

برگزار کننده: گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی

و اعضای کمیته اخلاق پزشکی مرکزآموزشی درمانی شهید مطهری

تاریخ:  یکشنبه 97/4/31

مکان: سالن کنفرانس ساعت 9-8 صبح

حضور کلیه پزشکان، رزیدنت ها، پرستاران، انترن ها و اعضای کمیته اخلاق پزشکی در راند مذکورضروری است.
 

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش گروه اخلاق پزشکی دانشکده کارگاه اخلاق در پژوهش گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی مورخ 97/4/25

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۶ | 
کارگاه اخلاق در پژوهش در راستای توانمندسازی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و PhD گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی تشکیل گردید.
این کارگاه با هماهنگی مدیر محترم گروه جناب آقای دکتر شکرآبی و استاد محترم سرکار خانم دکتر خرمی روز دوشنبه مورخ 97/4/25 از ساعت 9 الی 12  با حضور اساتید گروه اخلاق پزشکی دانشگاه (خانم دکتر فروزنده، آقای دکتر خلج زاده، خانم دکتر منتظری، خانم دکتر هاشمی و خانم دکتر بهمنی) به عنوان سخنران در سالن گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی برگزار شد./


دفعات مشاهده: 29 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش گروه اخلاق پزشکی دانشکده کارگاه اخلاق در پژوهش گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی مورخ 97/4/16

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۷ | 
کارگاه اخلاق در پژوهش در راستای توانمندسازی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و PhD گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی تشکیل گردید.
این کارگاه با هماهنگی مدیر محترم گروه جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی روز شنبه مورخ 97/4/16 از ساعت 9 الی 11/30 با حضور اساتید گروه اخلاق پزشکی دانشگاه (خانم دکتر منتظری، خانم دکتر هاشمی و خانم دکتر بهمنی) به عنوان سخنران در سالن شهید افتخاریان دانشکده پزشکی برگزار شد./

 

دفعات مشاهده: 38 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش گروه اخلاق پزشکی دانشکده کارگاه اخلاق در پژوهش مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی مورخ 97/4/2

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳ | 
اولین کارگاه اخلاق در پژوهش سال جاری در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی در مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی تشکیل گردید.

این کارگاه با هماهنگی معاون محترم آموزشی مرکز جناب آقای دکتر بیاضیان روز شنبه مورخ 97/4/2 از ساعت 11/30 الی 14/30 با حضور اساتید گروه اخلاق پزشکی دانشگاه (خانم دکتر فروزنده، خانم دکتر بهمنی و آقای دکتر اشرفی) به عنوان سخنران و اعضای محترم هیئت علمی بیمارستان در سالن کتابخانه مرکز برگزار شد./

 

دفعات مشاهده: 64 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر