دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

به گزارش گروه اخلاق علوم پزشکی جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه مورخ 97.8.27

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۸ | 
هفدهمین جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه (سومین جلسه سال 97)  در روز یکشنبه مورخ 97/8/27 از ساعت 14 الی 16  با حضور اعضاء حقیقی و حقوقی شورای اخلاق پزشکی دانشگاه برگزار گردید .

دفعات مشاهده: 5 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش گروه اخلاق علوم پزشکی جلسه گروه اخلاق علوم پزشکی مورخ 97.8.21

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۲ | 
بیست و هشتمین جلسه گروه اخلاق علوم پزشکی با حضور اکثریت اعضاء در روز دوشنبه مورخ 97/8/21 از ساعت 12/30 الی 14/30 در سالن کنفرانس معاونت آموزشی دانشکده پزشکی برگزار شد.

در این جلسه موارد ذیل مورد بررسی و تصویب  قرار گرفت:
  • بررسی رعایت حریم خصوصی بیماران در بخش های مختلف بیمارستان ها
  • ارسال پیشنویس «راهنمای رفتار حرفه ای جامعه پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران» برای اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی جهت بررسی و ارائه پیشنهادات
  • تایید طرح پژوهشی «تغییر روش تدریس درس اخلاق پزشکی» برای دانشجویان رشته پزشکی مقطع کارآموزی توسط اساتید گروه
  • ارسال نامه به روسای دانشکده ها و معرفی مدرسین درس اخلاق پزشکی/ حرفه ای سایر دانشکده ها به عنوان عضو هیئت علمی گروه اخلاق علوم پزشکی با وابستگی دوگانه
  • راه اندازی CPC اخلاق پزشکی در گروه های بالینیدفعات مشاهده: 21 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش گروه اخلاق علوم پزشکی دانشکده کارگاه اخلاق حرفه ای مرکز آموزشی درمانی شهیدمطهری مورخ 97/7/29

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲ | 

کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری (سوانح و سوختگی) تشکیل گردید.

این کارگاه با هماهنگی معاون محترم آموزشی مرکز جناب آقای دکتر ثبوتی، با حضور ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر ده مرده ئی و مدیر محترم مرکز جناب آقای دکتر کریمی روز یکشنبه مورخ 97/7/29 از ساعت 8 الی 13  برگزار شد.

در این کارگاه ابتدا اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه (آقای دکتر اشرفی، آقای دکتر ثبوتی، آقای دکتر خلج زاده و خانم دکتر فروزنده) در حیطه رازداری، حریم خصوصی و رضایت آگاهانه در محیط های درمانی سخنرانی کردند.

سپس پانل دوم با عنوان چالش های اخلاقی در حوزه تصمیم گیری برای بیماران پایان حیات با مدیریت آقای دکتر جعفریان استاد گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه و حضور اساتید متخصص پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی استان تهران (آقای دکتر توفیقی و خانم دکتر مسیحی) به عنوان سخنران برگزار گردید.


 

دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش گروه اخلاق علوم پزشکی دانشکده اولین جلسه کمیته اخلاق در آموزش علوم پزشکی دانشگاه مورخ 97.7.9

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۰ | 
اولین جلسه کمیته اخلاق در آموزش علوم پزشکی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 97/7/9 از ساعت 15-13 با حضور ریاست محترم دانشگاه و اکثریت اعضاء در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

دفعات مشاهده: 135 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش گروه اخلاق علوم پزشکی دانشکده کارگاه اخلاق در پژوهش گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مورخ 97/7/7

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۸ | 
کارگاه اخلاق در پژوهش در راستای توانمندسازی اعضای محترم هیئت علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی تشکیل گردید.

این کارگاه با هماهنگی مدیر محترم گروه سرکار خانم دکتر بلوچ نژاد روز شنبه مورخ 97/7/7 از ساعت 9 الی 12  با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه (خانم دکتر فروزنده، خانم دکتر منتظری، خانم دکتر هاشمی و خانم دکتر بهمنی) به عنوان سخنران در سالن گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی برگزار شد./
دفعات مشاهده: 128 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر