دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • شورای اخلاق پزشکی دانشگاه
img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

کارگاه اخلاق در پژوهش مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سرگردن مورخ 97/5/22

کارگاه اخلاق در پژوهش روز دوشنبه مورخ 97/5/22 از ساعت 7/30 الی 9  با حضور اساتید گروه اخلاق پزشکی دانشگاه در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سرگردن برگزار شد./ ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷

جلسه گروه اخلاق پزشکی دانشکده مورخ 97/5/7

بیست و هفتمین جلسه گروه اخلاق پزشکی با حضور اکثریت اعضاء در روز یکشنبه مورخ 97/5/7 در دفتر گروه اخلاق پزشکی برگزار شد .  ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

راند اخلاق بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مورخ 97/4/31

راند اخلاق بالینی روز یکشنبه مورخ 97/4/31 از ساعت 8 الی 9 صبح با حضور اتند مسئول و معاون آموزشی مرکز جناب آقای دکتر ثبوتی و اعضای گروه اخلاق پزشکی دانشگاه در سالن کنفرانس مرکز تشکیل گردید.   ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

راند اخلاق بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مورخ 97/4/31

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

کارگاه اخلاق در پژوهش گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی مورخ 97/4/25

کارگاه اخلاق در پژوهش  روز دوشنبه مورخ 97/4/25 از ساعت 9 الی 12  با حضور اساتید گروه اخلاق پزشکی دانشگاه در سالن گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی برگزار شد./ ..

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم
---------
---------
---------