دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • شورای اخلاق پزشکی دانشگاه
img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

اولین دوره کلاس های آموزش اخلاق پزشکی

اولین دوره کلاس های آموزش اخلاق پزشکی به صورت تم طولی برگزار شده جهت دانشجویان رشته پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی با حضور اساتید و دانشجویان روز سه شنبه مورخ 97/3/29 به پایان رسید. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

راند اخلاق بالینی دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 97/3/30

راند اخلاق بالینی دانشکده پرستاری و مامایی در روز چهارشنبه مورخ 97/3/30 از ساعت 10 الی 12 با حضور اساتید محترم و دانشجویان در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

راند اخلاق بالینی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران مورخ 97/3/8

راند اخلاق بالینی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران در روز سه شنبه مورخ 97/3/8 با حضور اتند مسئول جناب آقای دکتر قدیری، اساتید محترم و دانشجویان در سالن اجتماعات مرکز تشکیل گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

اولین جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه در سال 97

پانزدهمین جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه (اولین جلسه در سال 97) با حضور رییس دانشگاه مورخ یکشنبه 9 اردیبهشت ماه در سالن شورای ستاد مرکزی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

راند بالینی اخلاق پزشکی مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی مورخ 97/2/3

راند بالینی اخلاق پزشکی مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی در روز دوشنبه مورخ 97/2/3 با حضور اتند مسئول سرکار خانم دکتر ایرانپور، ریاست و معاونت آموزشی مرکز و اعضای گروه اخلاق پزشکی دانشگاه در سالن آمفی تئاتر کلینیک ویژه تشکیل گردید. ..

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم
---------
---------
---------