پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • شورای اخلاق پزشکی دانشگاه
img_yw_news
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

کارگاه اخلاق سازمانی دانشکده بهداشت مورخ 97/10/24

کارگاه اخلاق سازمانی مورخ 97/10/24 از ساعت 10 الی 12  با حضور استاد گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه خانم دکتر فروزنده در دانشکده بهداشت برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷

کارگاه اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 97/10/17

کارگاه اخلاق در پژوهش مورخ 97/10/17 از ساعت 9 الی 12  با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

کارگاه اخلاق حرفه ای مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی مورخ 97/10/12

کارگاه اخلاق حرفه ای مورخ 97/10/12 از ساعت 9 الی 10  با حضور استاد گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه در مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷

کارگاه اخلاق در پژوهش گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی مورخ 97/10/9

کارگاه اخلاق در پژوهش مورخ 97/10/9 از ساعت 9 الی 12  با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی در گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷

CPC اخلاق پزشکی مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی مورخ 97/10/3

جلسه CPC اخلاق پزشکی  مورخ 97/10/3  از ساعت 8 الی 9 در مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی برگزار گردید. ..

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم
---------
---------
---------