دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • شورای اخلاق پزشکی دانشگاه
img_yw_news
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه مورخ 97.8.27

هفدهمین جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه (سومین جلسه سال 97)  در روز یکشنبه مورخ 97/8/27 از ساعت 14 الی 16  با حضور اعضاء حقیقی و حقوقی شورای اخلاق پزشکی دانشگاه برگزار گردید . ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

جلسه گروه اخلاق علوم پزشکی مورخ 97.8.21

بیست و هشتمین جلسه گروه اخلاق علوم پزشکی با حضور اکثریت اعضاء در روز دوشنبه مورخ 97/8/21 از ساعت 12/30 الی 14/30 برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

کارگاه اخلاق حرفه ای مرکز آموزشی درمانی شهیدمطهری مورخ 97/7/29

کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای روز یکشنبه مورخ 97/7/29 از ساعت 8 الی 13  با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷

اولین جلسه کمیته اخلاق در آموزش علوم پزشکی دانشگاه مورخ 97.7.9

اولین جلسه کمیته اخلاق علوم پزشکی دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه و اکثریت اعضا روز دوشنبه مورخ 97.7.9 تشکیل گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷

کارگاه اخلاق در پژوهش گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مورخ 97/7/7

کارگاه اخلاق در پژوهش روز شنبه مورخ 97/7/7 از ساعت 9 الی 12  با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه در گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی برگزار شد.   ..

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم
---------
---------
---------