دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • شورای اخلاق پزشکی دانشگاه
img_yw_news
سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

اولین جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه در سال 97

پانزدهمین جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه (اولین جلسه در سال 97) با حضور رییس دانشگاه مورخ یکشنبه 9 اردیبهشت ماه در سالن شورای ستاد مرکزی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

راند بالینی اخلاق پزشکی مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی مورخ 97/2/3

راند بالینی اخلاق پزشکی مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی در روز دوشنبه مورخ 97/2/3 با حضور اتند مسئول سرکار خانم دکتر ایرانپور، ریاست و معاونت آموزشی مرکز و اعضای گروه اخلاق پزشکی دانشگاه در سالن آمفی تئاتر کلینیک ویژه تشکیل گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

جلسه گروه اخلاق پزشکی دانشکده مورخ 97/2/2

بیست و چهارمین جلسه گروه اخلاق پزشکی با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه و اکثریت اعضاء در روز یکشنبه مورخ 97/2/2 از ساعت 12 الی 13/30 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد .  ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

چهاردهمین جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه برگزار گردید

چهاردهمین جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 96/11/4 در سالن کنفرانس ریاست دانشگاه  با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون آموزشی، بهداشتی، روسای بیمارستان ها و اعضاء هیئت علمی از دانشکده های مختلف دانشگاه تشکیل شد. ..

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم
---------
---------
---------