دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • شورای اخلاق پزشکی دانشگاه
img_yw_news
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

راند اخلاق بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مورخ 97/4/31

راند اخلاق بالینی روز یکشنبه مورخ 97/4/31 از ساعت 8 الی 9 صبح با حضور اتند مسئول و معاون آموزشی مرکز جناب آقای دکتر ثبوتی و اعضای گروه اخلاق پزشکی دانشگاه در سالن کنفرانس مرکز تشکیل گردید.   ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

راند اخلاق بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مورخ 97/4/31

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

کارگاه اخلاق در پژوهش گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی مورخ 97/4/25

کارگاه اخلاق در پژوهش  روز دوشنبه مورخ 97/4/25 از ساعت 9 الی 12  با حضور اساتید گروه اخلاق پزشکی دانشگاه در سالن گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی برگزار شد./ ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷

کارگاه اخلاق در پژوهش گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی مورخ 97/4/16

کارگاه اخلاق در پژوهش روز شنبه مورخ 97/4/16 از ساعت 9 الی 11/30 با حضور اساتید گروه اخلاق پزشکی دانشگاه در سالن شهید افتخاریان دانشکده پزشکی برگزار شد./ ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

کارگاه اخلاق در پژوهش مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی مورخ 97/4/2

اولین کارگاه اخلاق در پژوهش سال جاری روز شنبه مورخ 97/4/2 از ساعت 11/30 الی 14/30 با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی در مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی تشکیل گردید. ..

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم
---------
---------
---------