دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • شورای اخلاق پزشکی دانشگاه
img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷

کارگاه اخلاق حرفه ای مرکز آموزشی درمانی شهیدمطهری مورخ 97/7/29

برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای مرکز آموزشی درمانی شهیدمطهری مورخ 97/7/29 ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷

اولین جلسه کمیته اخلاق در آموزش علوم پزشکی دانشگاه مورخ 97.7.9

اولین جلسه کمیته اخلاق علوم پزشکی دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه و اکثریت اعضا روز دوشنبه مورخ 97.7.9 تشکیل گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷

کارگاه اخلاق در پژوهش گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مورخ 97/7/7

کارگاه اخلاق در پژوهش روز شنبه مورخ 97/7/7 از ساعت 9 الی 12  با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه در گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی برگزار شد.   ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه مورخ 97.6.20

شانزدهمین جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه (دومین جلسه سال 97)  در روز سه شنبه مورخ 97/6/20 از ساعت 8/30 الی 10  با حضور اعضاء حقیقی و حقوقی شورای اخلاق پزشکی دانشگاه برگزار گردید . ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷

برگزاری سمینار طب تسکینی از منظر اخلاق پزشکی مورخ 97/6/5

سمینار علمی یکروزه با عنوان «طب تسکینی از منظر اخلاق پزشکی» مورخ 5 شهریورماه با همکاری شورای اخلاق پزشکی، گروه اخلاق پزشکی و کانون بسیج جامعه پزشکی در مرکز همایش های رازی برگزار گردید. ..

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم
---------
---------
---------